Původní stránky o filmu noir kompletně v češtině

16. července 2012

Letní soutěž s Film Noir Blogem... a o ceny!

U příležitosti vydání sborníku Hugo Haas - mezi středoevropskou a americkou kulturou (k dostání zde), na jehož vzniku se FNB zásadním způsobem podílel, jsme si pro vás připravili soutěž o ceny. Stačí správně nebo kreativně (!) odpovědět na následující otázky a můžete získat buď zmiňovanou publikaci (hraje se o jeden výtisk), nebo katalog letošního ročníku festivalu Noir City (dva výtisky).

1. Ve kterých městech se pravidelně koná filmový festival Noir City? (jmenujte alespoň tři)
2. Který z amerických filmů Huga Haase vyšel jako jediný na (oficiálním) DVD?
3. Z jakého filmu pochází tento screenshot?


4. Vymyslete svůj "ideální noir" - napište nám název, herecké obsazení, režiséra a jednovětnou synopsi fiktivního noiru, který by jistě přepsal dějiny.
5. Která tři slova (libovolného slovníhu druhu) podle vás nejlépe vystihují film noir?

Své odpovědi můžete posílat na email Milan.Hain@gmail.com . Soutěž potrvá až do středy 15. srpna 2012, následující den na blogu zveřejníme výherce a jejich odpovědi. Případnou výhru zašleme poštou, případně, pokud to bude jen trochu možné, předáme osobně. Tešíme se na vaši účast!

UPDATE 16/08/2012

Ač jsme se snažili (alespoň si to myslím), účast v soutěži byla slabounká. Došla nám reakce od jednoho jediného soutěžícího! Zklamání však vyvažuje kvalita odpovědí našeho výherce Michala Šmajdy, který se ve vědomostních otázkách ani jednou nemýlil a v těch kreativních zase prokázal skutečnou lásku a oddanost k noiru :) Proto jeho snahu po zásluze odměníme jak knížkou o Haasovi, tak katalogem z Noir City. Srdečně gratulujeme! Cenu předáme na Cinematiku, může být?

A ještě pro pořádek, tady jsou Michalovy odpovědi na 4. a 5. otázku:

4. One Last Case Réžia: Fritz Lang. Hrajú: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, Dana Andrews, Robert Mitchum, Richard Conte, Edward G. Robinson, Joan Bennett a Rita Hayworth.
Synopsa: Stárnuci súkromný detektív odchádza zo San Francisca za zaslúženým odpočinkom na zasnežený vidiek, no dobehne ho minulosť – starší, na pohľad uzavretý prípad a on sa musí nielen poriadne obracať, ale aj hlboko zaloviť vo svojej pamäti...

5. Noc, zločin, osud!