Původní stránky o filmu noir kompletně v češtině

27. března 2013

Hugo Haas v USA

Všechny filmové fanoušky srdečně zveme na výstavu zaměřenou na americké období v tvorbě Huga Haase. Následuje kompletní tisková zpráva s veškerými detaily. Budeme se těšit na viděnou!

2. dubna 2013 od 18.30 hodin proběhne v prostorách Uměleckého centra UP na Konviktu (v 1. patře vedle Auditoria maxima) vernisáž výstavy „Hugo Haas v USA 40–62“. Výstava potrvá do 30. dubna 2013 a doprovodí ji dvojice přednášek a projekcí, které se uskuteční 9. a 11. dubna 2013.
 
Výstava „Hugo Haas v USA 40–62“ se prostřednictvím vzácných archivních materiálů pokouší přiblížit dosud nedostatečně zmapovanou část života a kariéry tohoto významného umělce. Vystaveny jsou Haasovy dopisy zasílané z exilu přátelům do Československa, dále úřední dokumenty, články z dobového tisku a vybrané propagační materiály (plakáty, fotosky, propagační karty). Dopisy byly zapůjčeny z Památníku národního písemnictví – literárního archivu. Ostatní materiály pocházejí ze soukromé sbírky Milana Haina, který se americkému období Haasovy kariéry odborně věnuje již několik let. Podle něj jsou Haasovy americké filmy stále nedostatečně doceněny: „Haasova americká tvorba je pozoruhodná z mnoha různých důvodů. U nás je však bohužel až příliš často předmětem nejrůznějších mýtů či anekdot, které se skutečným stavem věcí nemají moc společného. Naše výstava chce tuto význačnou kapitolu Haasovy kariéry zbavit mystičnosti a věcným, ale zároveň atraktivním způsobem ji představit široké veřejnosti.“


K většímu povědomí přispěje vedle samotné výstavy také dvojice projekcí doprovozených přednáškami. V úterý 9. dubna se ve filmovém sálu v podkroví Konviktu od 18.30 hod. uskuteční přednáška Milana Haina, která Haasovo působení v USA zařadí do obecného historického kontextu. Následovat bude od 20.00 projekce tamtéž. Ve čtvrtek 11. dubna proběhne od 18.30 v divadle Bílá nora přednáška Veroniky Zýkové o vztahu Haasovy československé a americké režijní tvorby a následně se bude konat ve filmovém sálu od 20.00 projekce.
 
Lucie Klevarová, koordinátorka akce, připomíná, že výstava i projekce jsou otevřeny všem zájemcům: „Zvolili jsme prostory bývalého jezuitského konviktu nejen pro jejich neopakovatelnou atmosféru, ale také kvůli možnosti využití bezbariérového přístupu do velké části objektu. Vycházíme vstříc rovněž sluchově handicapovaným spoluobčanům – oba filmy jsou opatřeny českými titulky pro neslyšící.“
 
Vstup na všechny akce je zdarma.
 
Projekt byl podpořen z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.
 
Dalšími partnery výstavy jsou online časopis 25fps.cz a Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci.
 
 
Lucie Zubková
+420 603 146 753
e-mail: lucie.zubkova@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat